gener 2016

Deduccions d’IVA
21 gener, 2016

Deduccions d’IVA: Tot empresari té dret a restar de les quotes meritades que ha suportat en les seves adquisicions de béns…

Llegeix més
Modificacions de les retencions acompte de l’impost sobre la Renda de les Persones Físiques
4 gener, 2016

Modificacions de les retencions acompte de l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques introduïdes pel Real Decret Llei 9/2015…

Llegeix més