març 2016

Nota sobre els ajornaments i els fons de garantia de dipòsits
21 març, 2016

Ha estat publicada l’Ordre HAP/347/2016, d’11 de març, per la qual s’eleva a 30.000 euros el límit exempt de l’obligació d’aportar…

Llegeix més