octubre 2016

enitat sense ànim de lucre
Aplicació de l’IVA en les entitats sense ànim de lucre
19 octubre, 2016

Quan s’aplica IVA i quan no en prestacions de serveis i entrega de béns per part d’entitats sense ànim de lucre…

Llegeix més
Relacionar-se electrònicament amb l'Agència Tributària
Relacionar-se electrònicament amb l’Agència Tributària (Llei 39/2015): Nous subjectes obligats
3 octubre, 2016

Llegeix més