febrer 2019

IVA
Aplicació del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrpretes, artistes, directors i tècnics.
11 febrer, 2019

Aplicació del tipus reduït del 10% als serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics. Amb efectes des d’1 de gener…

Llegeix més