In: Clàusula sòl

Tributació de les devolucions d’interessos per préstecs amb clàusules sòl
Tributació de les devolucions d’interessos per préstecs amb clàusules sòl
8 març, 2017

Tributació de les devolucions d’interessos per préstecs amb clàusules sòl Real Decret Llei 1/2017 de 20 de gener de mesures urgents…

Llegeix més